7 ways to wear headscarf

ผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าในตู้ ผ้าคลุมไหล่ในเก๊ะ

ผ้าโพกผมสมบัติขุ่นแม่

อย่าเก็บไว้ไร้ประโยชน์ หยากไย่ขึ้น ไรเกาะ

อยู่บ้านปัดฝุ่น…เอามาผูกผมยังไงให้กิ๊ปเก๋

นำเทรนด์ไปอิ๊กกกก